Faculty of Foreign Studies Department of British and American Studies Academic Staff
Professor (Total:20)
Name
   Akira IKEDA
   Akiro FUKUHARA
   Chitoshi MOTOYAMA
   Hideki KAN
   Jo HIGUCHI
   Julie HIGASHI
   Kishio SAKAMOTO
   Koji FUJIMOTO
   Makoto KURATA
   Mami YOSHIDA
   Mark Willis
   Scott Houghton
   Takahiro ONO
   Takeshi MATSUDA
   Tetsuo KUBO
   Tetsushi HORIKAWA
   Yasushige ISHIKAWA
   Yoshimi SUGIMOTO
   Yuji KAJIKAWA
   Yutaka SASAKI
Associate Professor (Total:9)
Name
   Aya HATADA
   Daisuke NAKAJIMA
   Hajime NOZAWA
   Ian Robert Gibson
   Kensuke MUTO
   Masuhiro EDAMOTO
   Midori TANIMURA
   Munechika ITABA
   Mutsumi KONDO
associate professor/lecturer (Total:14)
Name
   Adam Clifton
   Jehan CRUZ
   Jodie William CAMPBELL
   Kate MAHER
   Mari MIYAO
   Michael BARR
   Rachelle MEILLEUR
   Robert MCCLUNG
   TSUJI Miyako
   Takako RAMSDEN
   Takashi NISHIDE
   Takatoyo UMEMOTO
   Takuya YOKOYAMA
   Yosuke KISHIOKA
(Total:1)
Name
   Satoshi HARA